top of page

Disclaimer

80Travel PTT

Disclaimers
 

Inhoud

1.     Disclaimer voor de mail

2.     Disclaimer voor de website

2.1 Aanwezige informatie op de website

2.2 Auteursrechten

2.3 Rechten

2.4 Wijzigingen

2.5 Hyperlinks

 

1.    Disclaimer voor de mail

De informatie verzonden met dit e-mailbericht van 80Travel is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n) en kan persoonlijke of vertrouwelijke informatie bevatten. Gebruik van deze informatie door anderen dan de geadresseerde(n) en gebruik door hen die niet gerechtigd zijn van deze informatie kennis te nemen, is verboden. Indien u niet de geadresseerde bent of niet gerechtigd bent tot kennisneming, is openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking van deze informatie aan derden niet toegestaan en wordt u verzocht dit bericht terug te sturen en het origineel te vernietigen. Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, is op dit bericht of in enige bijgesloten documenten opgenomen verantwoording(en) door ons geen accountantscontrole toegepast. LasVegasNL sluit aansprakelijkheid uit voor gevallen waarin gegevens uit e-mailberichten van 80Travel bij onbestemde partijen zijn beland. 
 

2.    Disclaimer voor de website

Wanneer u onze website bezoekt, is het belangrijk om te weten waar u aan toe bent. Natuurlijk proberen wij op de website altijd zo duidelijk mogelijk te zijn. Toch zijn er soms zaken waar u twijfels over kunt hebben. Daarom volgt in deze disclaimer informatie die voor u van belang kan zijn.

 

2.1 Aanwezige informatie op de website

Hoewel 80Travel in hoge mate aandacht besteedt aan de website, kan het zijn dat gegeven informatie onvolledig of onjuist is. Om die reden aanvaarden wij geen enkele vorm van aansprakelijkheid die, direct of indirect, voortvloeit uit uw interpretaties en het gebruik van de aanwezige informatie op onze website. Dit geldt ook voor informatie die door derden via deze website beschikbaar is gesteld. Bij twijfel raden wij u aan altijd eerst contact met ons op te nemen.

2.2 Auteursrechten

Alle content op deze website is auteursrechtelijk beschermd werk. De auteursrechten van alle content op deze website behoren toe aan 80Travel. Zonder uitdrukkelijk schriftelijke toestemming van 80Travel is het dan ook niet toegestaan om de content van deze website op enige wijze te kopiëren, verveelvoudigen of openbaar te maken.             

 

2.3 Rechten

Aan de informatie op de website van 80Travel kunnen geen rechten worden ontleend.

 

2.4 Wijzigingen

80Travel behoudt zich het recht voor de op of via de website aangeboden informatie, met inbegrip van deze disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling periodiek na te gaan of de op of via deze website aangeboden informatie is gewijzigd. Ook bij het gebruikmaken van onze diensten raden wij aan om onze Privacyverklaring te bekijken.
 

2.5 Hyperlinks

Deze website kan hyperlinks bevatten naar websites van derden. 80Travel heeft geen invloed op websites van derden en is niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid of inhoud daarvan. 80Travel aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van websites van derden.

Heeft u nog vragen over onze disclaimers? Neem dan gerust contact op via de onderstaande gegevens.

80travel@personaltouchtravel.nl  +31 (0)6 4143 1269

Burg. van Leeuwenstraat 8, 1511BJ Oostzaan

KvK Nr. 55768202 

 

 

Versie 2023

bottom of page